Beleid en communicatie: sterker als ze samen in de startblokken staan

Overheden, maar ook projectontwikkelaars, hebben steeds meer oog voor communicatie en stakeholdermanagement van bij het prille begin van een project. Gelukkig maar, want pas aan communicatie denken als de inhoud al vorm heeft gekregen, loopt meestal slecht af.
Maggie Bonkers & communicatief beleid

Billie Bonkers heeft heel wat kennis in huis om samen met opdrachtgevers een sterke start van een (beleids)project te begeleiden. In een workshop van één dag brengen we een multidisciplinair team van decision makers, experten, loketmedewerkers en communicatiedeskundigen bij elkaar. Elk met hun sterktes, context en ervaringen.

Samen bekijken we de faal- en succesfactoren, maken we een omgevingsanalyse op en bepalen we welke rol stakeholders kunnen opnemen in het project. We geven de kernboodschap vorm en kiezen de gepaste participatievormen of communicatiemomenten.

Onze eigenste Billie Machteld Weyts, aka Maggie Bonkers, is gebeten door dit ‘communicatief beleid’. Hier lees je haar verhaal!

Gefrustreerde communicatieambtenaar

Een decennium geleden werkte ik als docent overheidscommunicatie voor de Arteveldehogeschool. Samen met mijn studenten deed ik heel wat communicatieaudits voor lokale besturen. Met telkens één constante: de communicatieambtenaar die mij onder vier ogen toevertrouwde dat hij of zij regelmatig zaken moest communiceren die moeilijk uit te leggen waren. Heel wat communicatieambtenaren vertelden me dat ze een al beslist beleid op het bureau kregen, zonder aftoetsing op voorhand over de ‘communiceerbaarheid’ van bepaalde beslissingen. Dit zorgde regelmatig voor frustraties. Heel wat communicatieambtenaren voelden zich te weinig betrokken.

Factor C

Op zoek naar een oplossing kwam ik in Nederland terecht, toen het gidsland voor overheidscommunicatie. De Nederlandse Rijksoverheid had een methodiek ontwikkeld (Factor C) die de factor communicatie hetzelfde gewicht moest toekennen in beslissingen als bijvoorbeeld de factor personeel of financiën. Ik testte de methodiek uit op Belgische beleidsmakers en ambtenaren. Hij was té omvangrijk voor Vlaamse bodem (waar de communicatieteams klein zijn) en sommige elementen uit de methodiek werkten niet goed in een Vlaamse context. Maar beleidsmakers waren zich bewust van het probleem, en ze gaven te kennen dat ze een werkwijze die minder tijd in beslag nam, wél zagen zitten.

Ons streefdoel: een beter onderbouwd en meer gedragen beleid dankzij aandacht voor communicatie van bij de start van het denkproces. Dus lang voordat de (beleids)beslissing valt.

CB-Link: communicatief beleid en verbinding

Dus ging ik samen met collega’s Rik Otten en Geert Stox aan de slag. We ontwikkelden in 2014 met PWO-middelen de Vlaamse versie van Factor C en doopten hem CB-link. Want het gaat om communicatief beleid maken, en om verbinding zoeken met diegenen voor wie je beleid maakt. Ons streefdoel: een beter onderbouwd en meer gedragen beleid dankzij aandacht voor communicatie van bij de start van het denkproces. Dus lang voordat de (beleids)beslissing valt.

Wat volgde was een vormingsaanbod en een toolbox, die in vijf denkstappen beleidsmakers, projectleiders en (communicatie)medewerkers op weg helpt naar een gedragen, communicatief beleid.

  1. Formuleer het beleidsdoel
  2. (f)actoren in beeld
  3. Verbind (f)actoren met beleid
  4. Schrijf kernboodschappen
  5. Organiseer de communicatie

De volledige toolbox is integraal voor iedereen toegankelijk hier.

CB-Link bij Billie

Bij Billie gebruiken we CB-link vooral om samen met opdrachtgevers een sterke start te maken. Dat deden we met Stad Geel (burgerparticipatie meerjarenplan) en met de partners van Regionet Leuven, maar evengoed met een aannemersbedrijf en het Departement Omgeving. Want als we samen goed omschrijven voor welk doel we willen gaan, wie daarvan wakker ligt en hoe we de participatie en communicatie best aanpakken, schieten we goed uit de startblokken.

Wil je begeleiding door onze eigenste Maggie Bonkers? Wil je werken aan een doordacht en meer gedragen beleid en zo ook betere communicatiekeuzes maken? Dan kan je natuurlijk bij ons terecht. En je hoeft niet per se een overheidsorganisatie te zijn om voordeel te halen uit deze aanpak. Ook non-profitorganisaties of private spelers hebben baat bij (delen van) de methodiek.


Gerelateerd