Portfolio
Klant Stad Gent Tags Familie Bonkers

Woon­studie Gent


Dienst Wonen van Stad Gent liet een aantal experten ter zake een bijdrage schrijven voor deze nota. Billie zorgde voor een vlot leesbare schrijfstijl, een aantrekkelijke vormgeving en een mooie illustratie van de inhoud met straffe beelden.

Naast de beleidsaanbevelingen van de experten, maakten we een tweede nota voor Taskforce Wonen, een vereniging van stadsdiensten, middenveld, private partners en sociale woonactoren. We bundelden de teksten die zij aanleverden tot een vlot leesbaar en visueel aantrekkelijk geheel.

In november 2018 werden beide nota’s voorgesteld aan het grote publiek. Billie werkte daarvoor de presentatie uit. We maakten 3 filmpjes met sterke getuigenissen van Gentenaars die getroffen zijn door de wooncrisis. Treffende quotes uit het echte leven, die de “theoretische” beleidsaanbevelingen heel tastbaar maakten. Billie stond ook in voor de presentatie van het evenement en de moderatie van het panelgesprek met de experten.

Nood aan creatieve vormgeving?
Laat van je horen

Andere projecten