Ziekenhuis met schwung

Ziekenhuis Geel voelt de nood aan een duidelijke positionering. Een nieuwe huisstijl, een hernieuwde focus op de waarden van het ziekenhuis en een employer brand dat de basis vormt voor een aantal sterke rekruteringscampagnes. Want post-corona is elk ziekenhuis op zoek naar verpleegkundigen. Ziekenhuis Geel wil zich dus onderscheiden van anderen en explicieter uitdragen waar het voor staat.

In eerste instantie zoeken we uit welke waarden en troeven de medewerkers van Ziekenhuis Geel verbinden.

We verzamelen een aantal stakeholders voor een merkworkshop en een waardenworkshop. Billie Bonkers vindt het belangrijk om medewerkers in (bijna) elke stap inspraak te geven. Want zij vertellen wat het ziekenhuis uitstraalt, hoe het klinkt, welke indruk het nalaat. Door medewerkers van in het begin te betrekken, creëren we draagvlak voor alles wat volgt. De inzichten van medewerkers, ex-collega’s, inwoners van Geel en andere belanghebbenden bepalen samen het dna van Ziekenhuis Geel. En dat dna is een belangrijke richtingaanwijzer voor de toekomst.

Naast de waarden leggen we ook de tone of voice, het kleurgebruik, grafische vormgeving en andere elementen vast in een passende identiteit.

In de wandelgangen

Eerst tonen we de nieuwe employer brand aan alle collega’s. Want zij dragen als ambassadeurs het merk uit. Voor een eerste externe rekruteringscampagne regelen we een fotoshoot met medewerkers. De focus ligt op de positieve sfeer onder collega’s. We tonen Ziekenhuis Geel zoals het is: dynamisch, empathisch en… altijd in de mood voor een dansje!

De kleurrijke beelden uit de shoot stralen passie uit, vrijheid, samenhorigheid.

Campagne met schwung

Met de juiste copy erbij – altijd afgestemd op elkaar – sturen we deze eerste rekruteringscampagne de wereld in. De vrolijke, ondersteunende beat denkt iedereen er probleemloos bij. De beelden verschijnen op alle communicatiemiddelen waarmee Ziekenhuis Geel nieuwe mensen aantrekt, zoals de website, jobbeurzen en in het ziekenhuis zelf.

Om het werkritme van de medewerkers niet te hard in de war te sturen, waren we zelf stand-in tijdens de technische opbouw van iedere set. Employer branding voor Ziekenhuis Geel, teambuilding voor Billie Bonkers.

Andere projecten