Portfolio
Klant Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale economie Tags Familie Bonkers

Heldere communicatie voor de Vlaamse jobbonus

Met de jobbonus(+) wil de Vlaamse Overheid het financiƫle verschil tussen werken en niet werken groter maken. Om het bestaan van de jobbonus breed bekend te maken en te zorgen dat rechthebbenden weten hoe ze hun bonus ontvangen, schakelt ze Billie in.

Analyse van de doelgroep

We beginnen met grondige research. Want wie zijn jobbonus wil ontvangen, moet zijn rekeningnummer toevoegen in het online burgerprofiel. Een serieuze drempel voor velen. De doelgroep is namelijk divers en omvat kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden en mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn. Die mensen vinden niet altijd zelf hun weg naar Mijn Burgerprofiel of hebben grote moeite om in die website gegevens toe te voegen. Zelfs digital natives sukkelen met de digitale overheid. Statistieken van Statbel zeggen dat 49% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact heeft met diensten van de overheid. Daarnaast openen vele mensen overheidsbrieven niet uit angst te moeten betalen. Ze zien de oproep als een vorm van phishing.

Een toegankelijk concept

Door die stevige analyse van de doelgroep weten we aan welke voorwaarden ons concept moet voldoen. Daarom kiezen we voor een eenvoudig, toegankelijk, overtuigend en betrouwbaar concept. We gieten de boodschap in zorgvuldig gekozen woorden en beelden. De herhaling van het concept op verschillende dragers maakt de campagne breed, samenhangend en opvallend. Door de campagne via intermediairs en verschillende kanalen uit te dragen, verlagen we drempels en tonen we dat de communicatie over de jobbonus betrouwbaar is. We gebruiken nudgingtechnieken om de juiste mix van middelen en acties te kiezen. Deze opdracht bundelt onze expertise in doordachte communicatiestrategie, heldere concepten, eenvoudig taalgebruik en nudging.

  • Zowel het beeld als de gebruikte taal leggen de focus op een belang en een urgentie: niet vergeten!
  • Het beeld van de post-it werkt als kattenbelletje.
  • De call-to-action gieten we in een makkelijk te onthouden 1-2-3, voorgesteld met herkenbare icoontjes.
  • Het concept straalt een evidentie uit: je hebt er recht op, niet vergeten, het is simpel, doe het nu!
  • De diverse doelgroepen krijgen aparte brieven, die we verduidelijken met illustraties en een stappenplan. Zo begrijpen ook anderstalige of laaggeletterde lezers eenvoudiger wat er van hen verwacht wordt.
  • Grensarbeiders bereiken we via intermediairs. Zij krijgen een overzichtelijke handleiding en een kant-en-klaar ondersteuningspakket om mee aan de slag te gaan.

Andere projecten