Werken aan de Ring

Werken aan de Ring doe je niet zomaar holderdebolder. Daar heb je een sterk logo voor nodig, een goed communicatieplan en een straf participatietraject dat het draagvlak voor het project vergroot. Billie ontwerpt hiervoor een hele reeks aan middelen: een veelgelezen infokrant, bewonersbrieven, een website, brochures, panelen voor de infomarkt, fietskaarten, een campagne voor de Fietshelden ...

Nood aan partner omgevingscommunicatie?
Laat van je horen

Andere projecten