Portfolio
Klant gemeentebesturen Merelbeke en Melle Tags Familie Bonkers

Melle x Merelbeke

Merelbeke en Melle fuseren. Om inwoners te informeren over hoe die fusie gaat verlopen, waarom die nodig is en wat de impact is, schakelen de gemeentebesturen samen Billie Bonkers in. Ze willen de inwoners ook activeren om mee na te denken over een naam voor de fusiegemeente.

Om de inwoners van Melle en Merelbeke mee te krijgen in dit verhaal, is het belangrijk dat ze zich herkennen in de communicatie. Daarom spelen we in op wat er leeft, met een herkenbare, toegankelijke, persoonlijke insteek.

Zorgvuldig kiezen voor kanalen en middelen

Mensen krijgen tegenwoordig heel veel informatie. Om die overload een beetje te temperen, delen we de communicatie op in hapklare stukken. We maken een duidelijke folder en een heldere fusiewebsite. Met een goede mix van online en offline middelen zorgen we ervoor dat iedereen mee is.

Gelijkwaardige partners

De fusiecommunicatie trekken we los van de ‘gewone’ communicatie die de gemeenten uitsturen. Daarom krijgt de folder een aparte huisstijl. Daarbij vinden we het belangrijk dat Melle en Merelbeke, ondanks hun verschil in inwonersaantal, als gelijkwaardige partners aan bod komen. Daarom kiezen we voor twee grote M’en, waar we ook in de copy en titels creatief mee omgaan.

Mmaar waarom fuseren?

In de folder en op de website lezen inwoners waarom de fusie nodig is. Door de ‘waarom’ uit te leggen, creëren we draagvlak en begrip. De communicatie gebeurt in de wij-vorm. Zo wordt de lezer een deel van het verhaal. We zorgen ervoor dat de toon van alle communicatie helder, eenvoudig en positief is.

Maar liefst 2.140 naamvoorstellen

De folder krijgt een belangrijke focus: de zoektocht naar een nieuwe naam. De gemeentebesturen van Melle en Merelbeke willen hun inwoners daar graag bij betrekken. Iedereen mag voorstellen indienen. Dat kan via de website, maar ook via postkaarten die aan de folder hangen. Die kunnen de inwoners bij lokale handelaars en gemeentediensten in de groetjesdozen steken. De oproep werkt. Online worden er 848 naamideeën doorgegeven. De groetjesdozen smulden van 1292 leuke voorstellen.

Waarom goed communiceren broodnodig is in fusietrajecten

Fusies zijn regelmatig in het nieuws en maken wel wat los in een gemeente. Niet iedereen gaat ermee akkoord en er leeft soms weerstand onder inwoners. Daar fietsen we niet rond. Weerstand krijgt een plaats en ook de vragen en bezorgdheden van inwoners komen in de fusiecommunicatie aan bod. Zo maken we een video waarin zes inwoners open praten over de aankomende fusie en wat zij daarbij denken en voelen.

Ook jongeren betrekken

Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Hun mening telt mee. Voor leerkrachten zorgen we voor een brainstormspel, zodat ze met leerlingen kunnen zoeken naar geschikte namen voor de nieuwe fusiegemeente.

Vervolgtraject: visienota ‘Samen op koers’

Na het participatietraject werken we voor Merelbeke-Melle ook hun visienota ‘Samen op koers’ uit. Daarin doen ze uit de doeken hoe ze de fusie willen aanpakken en waar de accenten liggen. We hanteren dezelfde stijl en kiezen zo voor een herkenbare fusiecommunicatie.

Andere projecten