Portfolio
Klant Elia Tags Familie Bonkers

Ventilus

De Belgische netbeheerder Elia en de Vlaamse overheid lanceren de komende jaren een nieuw hoogspanningsproject in West-Vlaanderen. Het project is noodzakelijk om bijkomende windenergie van op zee aan land te brengen en om de integratie van andere hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken. Billie Bonkers kreeg de opdracht om het project een naam en visuele identiteit te geven, om de communicatiestrategie uit te werken en om het participatietraject mee vorm te geven en te begeleiden.

Samen met enkele sleutelfiguren van Elia organiseerde Billie Bonkers een workshop rond de gewenste merkidentiteit van het nieuwe project. Met de verzamelde input ging het creatieve team van Billie aan de slag. De naam Ventilus werd voorgesteld, samen met de duidelijke slogan “Onderweg met duurzame energie” en een logo dat kracht en energie uitstraalt.


Naast een sterke visuele identiteit maakt Billie ook werk van een doordachte communicatiestrategie. Aangezien Ventilus een impactvol project is dat over een lange periode loopt, is de creatie van een breed draagvlak erg belangrijk. En dan staat transparante communicatie en betrokkenheid van alle belanghebbenden centraal. Iets waar Billie maar al te graag zijn tanden in zet.

Het persevent dat we op 1 april 2019 organiseerden, kreeg veel aandacht en zorgde voor een ruime informatiespreiding. Daarnaast worden inwoners van alle gemeenten waar het traject van Ventilus mogelijk zal lopen uitgenodigd voor een infomarkt in hun buurt. Billie zorgt voor de moderatie, presentaties, infopanelen, uitnodigingen, flyers, brochures, redactionele artikels in de gemeentelijke infobladen …

Een overzichtelijke website creëren deed Billie ook. Op www.ventilus.be is alle info over het project terug te vinden. Ook kreeg iedereen de mogelijkheid om via de website suggesties en feedback te geven op de mogelijke tracés van Ventilus in West-Vlaanderen. Dit via een online participatietool.

Nood aan partner participatie?
Laat van je horen

Andere projecten