Portfolio
Klant Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning Tags

Nadenken over meer groen en ruimte in de binnenstad

Om meer ademruimte te creëren in de dichtbevolkte wijken in de binnenstad, zet de Stad Gent in op een duurzame invulling van binnengebieden. In dichtbevolkte wijken zoals de Brugse Poort zijn dat dikwijls ruimtes binnen huizenblokken die volgebouwd zijn met garageboxen of ongebruikte loodsen. Dat kan beter. Daarom gaat de stad op zoek naar manieren om die binnengebieden kwaliteitsvoller in te richten, zodat de buurt er optimaal van profiteert.

Aan Billie werd gevraagd om visuele hulpmiddelen te creëren die iedereen een goed idee zouden geven van die binnengebieden en de toekomstige mogelijkheden. Vijftien verduidelijkende tekeningen voor het dossier én een verhelderende video, dat kwam er op ons takenlijstje te staan. We trokken daarvoor aan de mouw van partner Well Played, die instond voor het tekenwerk en de animaties.

De video die we maakten geeft een goed idee van hoe we de binnengebieden van Gent een stuk aangenamer kunnen maken met parkjes, ontmoetingsruimtes, leuke handelszaken, ateliers, crèches … Met deze inspirerende beelden geven we stadsdiensten, architecten, ontwikkelaars maar ook buurtbewoners stof tot na denken over nieuwe functies voor de Gentse binnengebieden.

Andere projecten