Portfolio
Klant Gemeente Denderleeuw Tags Familie Bonkers

Denderleeuw in beweging

Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft ambitieuze projecten in de pijplijn zitten. Zowel het centrum als de stationsomgeving krijgen de komende jaren een make-over. Over die projecten en het bijhorend masterplan moet helder gecommuniceerd worden. De projecten uit het meerjarenplan vragen ook een eigen identiteit.

Denderleeuw heeft een duidelijk plan voor de toekomst, en daar helpt Billie Bonkers graag aan mee. Projecten van zo’n omvang hebben een impact op de bewoners en bezoekers. In de toekomst, als de projecten rond zijn, maar ook tijdens de werken, door hinder of omleidingen. In elke fase is het cruciaal dat de mensen in Denderleeuw goed geïnformeerd zijn en dat er draagvlak is.

Wat gaan we doen, voor wie?

We stellen de doelgroep op scherp en schetsen samen met de gemeente een duidelijk toekomstbeeld van de projecten. Want deze werken maken van Denderleeuw een plek waar het fijner is om te wonen, (be)leven, werken, thuis te komen. De doelstellingen en gewenste resultaten van de campagne leggen we samen vast. Daaruit kiezen we de juiste mix van middelen en acties, online en offline.

Eenvoud en duidelijkheid

De plannen van Denderleeuw zijn ambitieus. Er komen grote werven aan die de gemeente even op haar kop zullen zetten. Werken aan verbinding, zowel tussen mensen als tussen buurten, staat voorop. Het einddoel houden we in alle communicaties bij de hand, zodat mensen weten waarvoor deze werken gebeuren en hoe hun gemeente er nadien zal uitzien. Een kleine stap richting meer draagvlak. Daarnaast is het cruciaal om helder te communiceren voor en tijdens de werken. We kiezen voor eenvoud en duidelijkheid. Niet alleen in beeld, maar ook in taal. Zodat iedereen mee is.

Herkenbaar voor elke Denderleeuwenaar

Denderleeuw is een van de meest dichtbevolkte gemeenten in Oost-Vlaanderen. Er wonen mensen van verschillende nationaliteiten. We kiezen daarom voor een uitgepuurde, intuïtieve communicatiestijl die herkenbaar is voor elke Denderleeuwenaar. Daarvoor gebruiken we authentiek fotomateriaal en quotes van inwoners.

Nieuwe huisstijl met een twist

Omdat we die sterk vinden, werken we voort met de bestaande baseline van de gemeente: ‘Denderleeuw in beweging’. Die baseline krijgt een nieuwe jas. We steken beweging in het logo en ontwerpen een bijpassende huisstijl. De verschillende deelprojecten krijgen een eigen kleur en andere beelden. Zo maken we het onderscheid tussen de verschillende projecten onderling.

In externe communicatie gaan we voor heldere taal. We wikken de woorden die we gebruiken, schrappen al het ‘ambtenarees’ en leggen de werken uit in een taal die iedereen verstaat, zonder werfjargon.

In het straatbeeld en in de bus

Een plooifolder, infototems in de gemeentelijke gebouwen en opvallende infoportieken in het straatbeeld leiden de buurtbewoners naar de door ons ontworpen projectwebsite. Daar stellen we de verschillende deelprojecten van het meerjarenplan in detail voor en zorgen we voor content die inspeelt op de actualiteit en die verschillende doelgroepen aanspreekt.

Ontzorgen van het gemeentebestuur

Door de strategie op scherp te stellen en de bijhorende acties in een heldere planning te vangen, ontzorgt Billie Bonkers de gemeentediensten in Denderleeuw. We staan de gemeente bij om haar inwoners regelmatig en op een goede manier te informeren. Zo werken we aan het betrouwbare imago van de gemeentediensten.

Andere projecten