Portfolio
Klant AG Vespa, Sweco Belgium, LOLA Landscape Architects en PosadMaxwan Tags

Een nieuw verhaal voor de Slachthuissite

In de Antwerpse Slachthuiswijk bouwt men straks nieuwe woningen en handelsruimtes. De Stad Antwerpen wil meteen ook de publieke ruimte opnieuw inrichten. De mening van de buurtbewoners is cruciaal want zij zullen die ruimte straks het meest gebruiken. Billie kwam met een passende participatie- en communicatiestrategie om de dialoog met de buurt aan te gaan én het uiteindelijke conceptontwerp voor te stellen.

In een eerste fase verzamelde Billie de belangrijkste stakeholders uit de buurt in een klankbordgroep. Sociaal-culturele verenigingen, sportorganisaties en bijvoorbeeld buurtwerkers kennen de wijk beter dan wie ook. Hun inbreng zorgde voor een merkbaar grotere impact, een beter bereik én een blijvende motivatie op langere termijn.

COVID-19 dwong ons flexibel te zijn. Interactieve workshops met 100 buurtbewoners bleek al snel onmogelijk. Maar enkel en alleen overschakelen op online acties leek ons ook geen goed idee. De Slachthuissite is een diverse en eerder kansarme buurt. Onze participatie moest en zou zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus ging Billie aan de slag met een combinatie van online en offline. Zo leidden folders en opvallende banners buurtbewoners naar het online platform. Wie thuis niet op het platform kon, kreeg ondersteuning door ons team interviewers in de straat. Voor de kinderen organiseerden we in samenwerking met een lokale sportorganisatie namiddagactiviteiten waar we polsten naar hun noden en wensen. En ook moeilijk bereikbare groepen als jongeren en anderstalige moeders werden in het verhaal betrokken. Met interactieve wandelingen en buurtgesprekken in open lucht brachten we bewoners in kleine groepjes samen.

Na enkele maanden achter de tekentafel was het ontwerpteam klaar om zijn conceptontwerp aan de buurt voor te stellen. Gesterkt door het succes van het participatietraject kozen de strategen van Billie ook hier voor zowel online als offline communicatiemiddelen. En dat werkt wonderwel.

Andere projecten