Portfolio
Klant Stad Hasselt Tags Familie Bonkers

Participatie met LGBTQIA+-community

Om een gedragen actieplan op te stellen voor de LGBTQIA+-gemeenschap, zochten Stad Hasselt en Gelijke Kansen een ervaren begeleider om het participatieproces in goede banen te leiden. Ze wilden een uitgewerkte methode, twee begeleide participatiemomenten en een terugkoppeling over de input.

De Billies doen alleen maar mee als het om échte participatie gaat. We pakken de vraag dus grondig aan. Op een startmeeting halen we de medewerkers van Stad Hasselt de pieren uit hun neus over de doelgroep en de beleidsaanbevelingen van UCL waar we het participatieproces op zullen baseren. We kiezen voor een aanpak met drie delen, met een groep mensen die de brede waaier aan LGBTQIA+-personen in Hasselt vertegenwoordigt.

Eerst doen we een algemene envisioning-oefening. Die oefening biedt ons inzicht over sleutelfiguren, noodzakelijke (rand)voorwaarden om een LGBTQIA+-vriendelijk beleid uit te bouwen en welke factoren dat beleid kunnen doen slagen of falen.

Dan volgt een ‘hoe kunnen we’-oefening. In die oefening vertalen we elke beleidsaanbeveling naar een ‘Hoe kunnen we?’ vraag die we hen eerst individueel en dan in groep laten beantwoorden en aanvullen.

Tot slot schikken we alle acties die we bedachten in een bepaalde volgorde van belangrijkheid. Uiteraard met aandacht voor de haalbaarheid, maar we kijken ook waar er mogelijke quickwins – snel uit te voeren win-winacties – tussen de voorstellen zitten.

Al die input verzamelen we in een grondig rapport. Daar voegen we ook onze aanbevelingen aan toe, aangevuld met een eerste idee voor een sensibiliseringscampagne in de stad Hasselt.

Andere projecten