Meedenken over de vernieuwde Puyenbeke-site

De stad Sint-Niklaas wil nieuwe sport- en recreatiefaciliteiten (waaronder een zwembad) realiseren op de Puyenbeke-site, een zone midden in een woonwijk met hoge verkeersdruk en verschillende aanwezige organisaties zoals scholen, sportclubs, en jeugdbewegingen. Daarom stelde de stad Billie Bonkers en Createlli aan voor de begeleiding van een participatietraject en de communicatie. We werkten een communicatie- en participatieplan uit waarin we beschreven hoe we de verschillende stakeholders informeren en betrekken bij dit gevoelige en tegelijkertijd boeiende dossier. Daarnaast verzorgde Billie aantrekkelijke campagnebeelden met nodige afgeleiden voor elke mijlpaal binnen dit participatietraject: posters, beelden voor social media en de website, flyers). Ook nieuwsbrieven en content voor de website werden door Billie verzorgd. Samen met Createlli organiseerden we daarnaast zowel fysieke als digitale participatiemomenten om zoveel mogelijk input te verzamelen.

Nood aan partner participatie?
Laat van je horen

Andere projecten