Portfolio
Klant Stad Gent - dienst lokaal sociaal beleid Tags Familie Bonkers

Samen aan Zet

Samen aan Zet is een Gentse subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. Stad Gent wil de subsidie breder bekendmaken via een campagne die tegelijkertijd kwetsbare doelgroepen beter bereikt. Voor zo’n opdracht staat onze deur altijd wagenwijd open.

Achter elke goede campagne zit een doordachte strategie. We starten dus met een stakeholderanalyse en definiëren samen met de stad de ‘kwetsbare doelgroepen’. We bepalen de communicatiedoelstellingen en stellen de boodschap scherp. Die vertalen we naar een frisse en toegankelijke campagne. We kiezen voor portretten van zes gekende wijkfiguren in combinatie met een illustratie van hun (diverse) activiteiten en een heldere slogan. Iconen maken de aanvraagprocedure beknopt duidelijk, ook voor anderstaligen.

De campagnebeelden verschijnen op grote afficheborden in de wijken, in een flyer, op de website van de stad, in het stadsmagazine en een socialmediacampagne. Zo inspireren we potentiële initiatiefnemers en maken we Samen aan Zet bekender bij de Gentenaar.

Ook de website van Samen aan Zet krijgt een make-over. We zorgen voor een duidelijkere structuur (binnen de mogelijkheden van de bestaande stadswebsite) en communiceren met laagdrempelig taalgebruik. Met heldere iconen leiden we de doelgroepen zonder omwegen naar waar ze moeten zijn. Omdat verhalen van mensen aanstekelijk werken, interviewen we alle boegbeelden. Hun verhalen verschijnen als testimonial online en werken inspirerend.

Deze campagne is een frisse start voor de communicatie over de subsidie, maar we bezorgen de dienst ook een uitgebreide strategie en communicatieplanning om hen de komende jaren zelfstandig de communicatie verder te laten stroomlijnen.

Andere projecten