Portfolio
Klant De Vlaamse Waterweg nv, Provincie Oost-Vlaanderen, Departement Omgeving Tags Familie Bonkers

Ruimte voor Water

Om de overstromingsproblematiek in de Dendervallei aan te pakken, werken de Vlaamse Waterweg, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen een Strategisch Plan uit. Dat doen ze in overleg met verschillende actoren in de vallei. Billie zorgde voor een logo en huisstijl en een communicatie- en participatieplan. Gedurende het project staan we in voor de uitwerking en het beheer van verschillende communicatiemiddelen (website, sociale media, nieuwsbrieven, persberichten …). Samen met IMDC, Maat Ontwerpers, Atelier Horizon en Createlli begeleidt Billie verschillende participatiemomenten, zowel fysiek als online. Voor de publiekscampagnes schakelden we onze illustrator Saskia in, die met herkenbare lokale beelden aan de slag gaat. Via campagnes en participatiemomenten betrekken we het brede publiek bij dat Strategisch Plan.

Een opvallende identiteit

Samenwerking is een kernwoord voor dit project: door samen te werken met verschillende actoren doorheen het uitgebreide projectgebied, hopen de drie partners de doelstellingen van het project maximaal te bereiken. Om over het project te communiceren, is er dus nood aan een duidelijke identiteit.

Billie ontwikkelde een strak, fris logo dat doet denken aan de Dender, het overstromende water en de oevers. Ook de naam Ruimte voor Water werd door Billie aangedragen om over het project te communiceren. Binnen de verschillende communicatiegolven werken we met een eenduidige illustratiestijl, zodat de link met het project meteen wordt gelegd.

Communicatie- en participatiestrategie

In overleg met het ontwerpteam en de partners tekende Billie een communicatie- en participatiestrategie uit voor het project. Op basis van een stakeholderanalyse en de doelstellingen van het project tekenden we een participatiestrategie en strategische krijtlijnen voor communicatie uit. Die krijtlijnen zijn informeren, sensibiliseren, engageren, verbinden en faciliteren.

Gedurende het project sturen we de strategie continu bij naargelang de samenwerking met de stakeholders en de evoluties in het ontwerpproces.

Bewustzijn en draagvlak creëren

Geen projectcommunicatie zonder communicatiemiddelen. We ontwikkelden de website www.ruimtevoorwater.be, waar we de context toelichten en uitleggen wat Ruimte voor Water inhoudt en hoe we het plan opmaken. Daarnaast maken we de bezoeker bewust van wat hij/zij zelf kan doen en verbeelden we resultaten van verschillende onderzoeksfases.

Bij elke nieuwe fase van het project betrekken we ook de burger via informatie-, sensibilisatie- en participatiecampagnes. Hiervoor zijn verschillende communicatiemiddelen uitgerold zoals postkaartjes, uitnodigingen, infototems, socialmediacampagnes, online vragenlijsten, fietsroutekaarten, video’s..

In juni 2021 organiseerden we 3 infomarkten in Aalst, Denderleeuw en Geraardsbergen. Voor deze campagnes werken we steeds nauw samen met de communicatiediensten van de gemeenten om deze extra onder de aandacht te brengen.

Via een digitale nieuwsbrief houden we de verschillende stakeholders op de hoogte van de voortgang van het project en van de participatiemomenten.

Dendergemeenten begeleiden bij participatie

Voor de uitwerking van het Strategisch Plan werken we nauw samen met gemeentelijke administraties, beleidsmakers, natuur- en landbouworganisaties en andere actoren.

Via campagnes en participatiemomenten betrekken we het brede publiek bij het Strategisch Plan. Een pop-up infocampagne informeert over de inhoud en doelstellingen. We kiezen voor een campagnebeeld gebaseerd op een iconische plek in elk van de 9 Dendergemeenten om de herkenbaarheid voor de inwoners te vergroten. Het beeld verwerkten we in postkaartjes, infototems, beelden voor sociale media, website en nieuwsbrief.

Daarna volgen verschillende participatiemomenten.

Nood aan communicatieadvies?
Laat van je horen

Andere projecten