Portfolio
Klant Ziekenhuis Geel Tags Familie Bonkers

Planeet Goudgeel

Het Ziekenhuis Geel investeert in de toekomstige zorg voor kinderen. Letterlijk, op het bestaande gebouw komt straks een gloednieuwe kinderafdeling. Maar ook op vlak van communicatie zijn er heel wat ambities. Daarom krijgt Billie de opdracht om de patient journey van de kinderen te analyseren én te vernieuwen. Met communicatie op kindermaat natuurlijk.

Vertrekken vanuit de doelgroep

Tijdens een plaatsbezoek brengt Billie alle touchpoints van kinderen binnen en buiten het ziekenhuis in kaart. Waar melden ze zich aan? Hoe verloopt een opname? Met wie spreken ze? Welke zorgpaden volgen ze? Hoe begeven ze zich tussen afdelingen? Wat met de huisarts en hoe zit het met de website? Billie verzamelt ook wensen en verzuchtingen van artsen en verpleegkundigen. Ouders bevragen we met een schriftelijke enquête. En via een tekenwedstrijd beslissen kinderen mee hoe hun ideale ziekenhuis er kan uitzien. Op basis van al deze input krijgen we de volledige patient journey van kinderen en hun ouders in beeld. De basis voor de herdenking van de communicatie en voor de latere inrichting van de kinderafdeling.

Communicatie op kindermaat

Warm, eenvoudig en vrolijk. Zo vatten we de communicatie op. Weg van de witte doktersjassen, weg van de brochures met foto’s van kinderen die een behandeling krijgen. Weg met angst en moeilijke begrippen.

Als antwoord ontwikkelt de Billie-studio ‘Planeet Goudgeel’. Een kleurrijke fantasiewereld met zeer toegankelijke figuurtjes die kinderen begeleiden tijdens hun volledig zorgtraject. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Cheese, raket Gold II en ruimtester Teo. Die laatste heeft altijd wel iets voor en is meteen een herkenbare compagnon voor de kindjes op de afdeling.

Dit vrolijke concept stelt kinderen gerust en helpt de dokters en verpleging om kinderen af te leiden tijdens hun verzorging. Ook voor de ouders is deze planeet een ideale kapstok om vooraf de angsten van hun kind al wat te kunnen verzachten. De fonkelnieuwe website kidz.ziekenhuisgeel.be geeft op antwoord op alle bezorgdheden en bevat heldere informatie voor de ouders.

Andere projecten