Portfolio
Klant Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Tags Familie Bonkers

Minder hinder door duidelijke communicatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudt jaarlijks heel wat snel- en gewestwegen. Waar er gewerkt wordt, ontstaat vaak hinder. Tijdig en duidelijk informeren van omwonenden, weggebruikers, ondernemers en handelaars is uiterst belangrijk. AWV Oost-Vlaanderen zocht en vond bij Billie één aanspreekpunt voor al hun werfcommunicatie en bereikbaarheidsadvies.

Billie zorgt ervoor dat iedereen snel heldere en duidelijke informatie ontvangt. Daarbij communiceren we over het waarom en de aard van de werken, de omleidingen, minderhindermaatregelen én natuurlijk over de bereikbaarheid. Die communicatie is geen eenrichtingsverkeer. We hechten groot belang aan de relatie met de omgeving. We detecteren gevoeligheden, leggen ons oor te luister en gaan in dialoog met alle betrokken stakeholders.

Billie zet hiervoor een flexibel en ervaren team in dat snel kan schakelen. En dat is nodig. In Oost-Vlaanderen alleen lopen tientallen werven, vaak op hetzelfde moment. Gewestwegen, drukke ringwegen, viaducten, complexe op- en afrittencomplexen … telkens opnieuw bedienen we AWV met een adequaat communicatieplan. Onze grafici en copywriters zorgen voor de vereiste communicatiemiddelen in de huisstijl van AWV. Van overzichtelijk kaartmateriaal tot duidelijke bewonersbrieven, van aantrekkelijke folders tot digitale nieuwsbrieven of heldere webpagina’s op de AWV-site. Billie zoekt steeds naar de meest geschikte communicatiemiddelen om iedereen in en rond de werfzone te bereiken. De traditionele bewonersvergadering en infomomenten voor bedrijven werden intussen vlot omgevormd naar een coronaproof digitaal alternatief. Zo informeren we niet alleen, maar houden we mensen ook betrokken en werken we aan draagvlak. Samen voor minder hinder.

Andere projecten