Portfolio
Klant Stad Mechelen - Agentschap Wegen en Verkeer Tags Familie Bonkers

De Nieuwe Vesten

Stad Mechelen en Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwen de Mechelse stadsring (R12). Het doorgaande verkeer rijdt voortaan in één richting op de buitenste rijstroken van de vesten. Daardoor is er aan de binnenkant van de vesten meer plaats voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Er komt ook ruimte vrij voor meer groen, voor sport, spel en ontspanning. Stad Mechelen en AWV schakelen Billie Bonkers in om een communicatie- en participatiestrategie uit te werken.

Duidelijke doelstellingen definiëren

Enkele maanden voor de lancering werken we de communicatiestrategie uit. Een omgevings-, stakeholders- en SWOT-analyse laten ons toe om duidelijke strategische doelstellingen te definiëren en een duidelijk kernverhaal op te bouwen. We werken een projectidentiteit uit die probleemloos kan ingezet worden voor de volledige duur van het project. Met ‘de Nieuwe Vesten’ stellen we een duidelijke merknaam voor. De baseline ‘baanbrekende plannen’ richt de schijnwerpers op Stad Mechelen en AWV als baanbrekers. Tegelijk focussen we letterlijk op de baan die wordt opgebroken om ruimte te geven aan de stad en haar bewoners.

Met een opvallende campagne in het Mechelse straatbeeld lanceren we ‘de Nieuwe Vesten’.

Op de website denieuwevesten.be vinden nieuwsgierigen een eerste antwoord op hun vragen. Door een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en een routeplanner schatten bezoekers meteen in wat de veranderingen voor hen betekenen. Wie daarna toch nog met vragen zit, belt of mailt het infopunt. Via een nieuwsbrief krijgen geïnteresseerden alle updates meteen te lezen.

Daarnaast ontvangt iedere inwoner van Mechelen een folder met meer informatie over de plannen. Enkele maanden later bezorgen we iedere Mechelaar met een nieuwe folder een stand van zaken. Op die manier weten we zeker dat we iedereen in de stad bereiken. Die folder is meteen een uitnodiging om een van de infomarkten te bezoeken. Op verschillende locaties in de stad worden de plannen verder toegelicht en krijgen inwoners de kans om met medewerkers van de stad of het Agentschap Wegen en Verkeer in gesprek te gaan. Ze zien er ook de eerste plannen voor de tijdelijke herinrichting. We noteren alle feedback die we daarover ontvangen.

Baanbrekers gezocht

De Mechelaar is het gewend om iets in de pap te brokken te hebben. “Naar ’t schijnt komt er op de Vesten een pretpark” was een van de slogans die bij de lancering in het straatbeeld te zien was. Een aanzet om de inwoners alvast te doen dromen over hoe de Nieuwe Vesten er kunnen uitzien. Het hoeft niet bij dromen te blijven. Onder de noemer ‘Baanbrekers’ gaan we op zoek naar enthousiastelingen die mee willen nadenken over hoe we de vrijgekomen ruimte kunnen invullen. De infomarkten zijn ook de eerste momenten waarop we polsen naar de mening van de Mechelaar. Daarnaast vormen vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen, adviesraden, buurtcomités en actiegroepen samen een klankbordgroep. Onder de noemer ‘Baanbrekers+’ denkt de groep mee na over het ontwerpproces voor de vernieuwing van de vesten. Daarnaast helpt ze ook om de Mechelaar zo goed mogelijk te bereiken en te betrekken. Zo worden de Nieuwe Vesten een project van en voor alle Mechelaars.

Vinger aan de pols

Om ook niet-digitale doelgroepen te bereiken, trekken we de straat op met een mobiele infostand.

In aanloop naar en tijdens de werken nemen we ook de minderhindercommunicatie voor onze rekening. Het infopunt blijft bereikbaar en we organiseren infosessies om de fasering van de werken bekend te maken. Ook in het straatbeeld verschijnen opnieuw enkele beelden die de Mechelaar aan de wijzigende verkeerssituatie herinneren.

We houden de verschillende informatiekanalen up-to-date. Op de website is de meest recente informatie terug te vinden en met persberichten, nieuws- en bewonersbrieven houden we iedereen op de hoogte. Ook op sociale media houden we de vinger aan de pols. Met de Facebookpagina over het project spelen we kort op de bal.

Telkens wanneer er een nieuw ontwerp klaar is, komen ook de Baanbrekers opnieuw in actie. Een onlinebevraging invullen of deelnemen aan gesprekstafels? Op verschillende manieren proberen we opnieuw zoveel mogelijk reacties te verzamelen over de plannen bij het grote publiek. Die helpen het studiebureau om het ontwerp verder uit te werken. Ook de begeleidings- en reflectiegroep deelt haar mening over de plannen.

Andere projecten