Communicatiepartner voor gemeente Asse

Asse is een levendige gemeente met een boeiend verhaal. Dat verhaal wil Asse integreren in alle communicatie. Tegelijk wil de gemeente de dienstverlening op een frisse, dynamische manier in de kijker zetten, met sterke aandacht voor visuele communicatie en een helder taalgebruik. Communicatie met en voor iedereen, want in de gemeente wonen mensen met verschillende roots. Daarom verlangde de communicatiedienst naar een langetermijnpartner om lief en leed mee te delen.

Wij Billies delen graag. Zeker lief en leed. Bovendien kennen we Asse, want we werkten al samen voor verschillende projecten. En dus werd het een klinkende match. Billie Bonkers begeleidt de gemeente van A tot Z door de krachten te bundelen met de communicatiedienst.

Billie helpt het gemeentebestuur van Asse met beleidscommunicatie

Het gemeentebestuur verzamelde haar beleidsspeerpunten onder een aantal duidelijke noemers. Vanuit die beleidsspeerpunten hanteren we een eenduidige en consistente communicatieaanpak. De inwoners kennen ondertussen de speerpunten ‘Koning fiets’ of ‘Samen sterker’. Ze bieden ons houvast om de verschillende verhalen binnen Asse te brengen en ze te linken aan het gemeentelijk beleid.

Billie helpt Asse met omgevingscommunicatie

Nieuwe gebouwen

Asse investeert volop in nieuwe gebouwen. Denk aan scholen, een nieuw gebouw voor de kunstenacademie, een nieuw vrijetijdscentrum in Zellik … Billie Bonkers staat in voor de communicatie over al dat nieuws.

Nieuwe wegen, nieuwe mobiliteitskeuzes

In het centrum legt de gemeente ook belangrijke wegen opnieuw aan. De projecten die op de planning staan om Asse vlotter, veiliger en vriendelijker te maken, hangen we aan de kapstok ‘Asse schakelt’. Die kapstok krijgt een eigen, herkenbare huisstijl. Met duidelijke brochures en overzichtsplannen, en met een heldere animatievideo maken we de Assenaren duidelijk welke veranderingen op til zijn.

Billie helpt Asse met workshops

De band tussen beleid en burgers versterken met heldere, verrassende communicatie is wat wij het liefste doen. Met workshops en grote en kleine participatietrajecten helpt Billie om een beter zicht te krijgen op de noden van inwoners en betrokkenen. Dat gaat van interne brainstormsessies tot workshops over de naam voor een nieuw vrijetijdscentrum, samen met de omwonenden en gebruikers van dat centrum.

Billie activeert jong én oud om zijn mening over de gemeente te geven

Met activerende methodieken en enthousiasmerende campagnes stimuleren we de inwoners om hun mening te delen. Over mobiliteit, over hun wijk, of over hoe ze het vinden om in Asse te leven. Dat doen we met groot succes. Zo was de respons op de omgevingsbevraging bij volwassenen enerzijds en de JONK-bevragingen bij kinderen en jongeren bijzonder hoog.

We zetten jongeren in als ambassadeurs en maakten van JONK een sterk online merk. Bij de volwassen bevolking bereikten we uitzonderlijk goed nieuwkomers, anderstaligen en bejaarden. Sleutelfiguren kregen materiaal om het gesprek met deze kwetsbare doelgroepen aan te gaan. Daar hechtte de gemeente veel belang aan. Missie meer dan geslaagd!

Billie brengt sfeer in de wijken

In Asse veranderen sommige wijken behoorlijk van uitzicht. Er komen fietsstraten, nieuwe pleinen, geveltuinen, …De herinrichting van de wijken is een uitgelezen kans om meer sfeer in de wijken te brengen. Samen met de inwoners zoeken we naar die prikkels die het leven fijner en socialer maken.

Andere projecten