Farys krijgt duidelijke positionering

Drinkwatercommunale FARYS/TMVW staat voor een belangrijk moment: het bedrijf viert op 11 maart 2023 haar honderdjarig bestaan. Wij krijgen de vraag om de communicatie rond die mijlpaal te verzorgen. Tijdens de kick-off met FARYS/TMVW blijkt al snel dat vieren meer dan terecht is, maar reflecteren over de eigen identiteit minstens even belangrijk.

Want wie is FARYS/TMVW eigenlijk? Wat is hun opdracht binnen de maatschappij? Na 100 jaar bedrijfsvoering is dat best wel veranderd. FARYS/TMVW is intussen meer dan water alleen. En die gewijzigde rol is niet voor iedereen even helder, zeker niet voor de buitenwereld. We starten daarom bij het begin, de positionering van FARYS/TMVW scherp krijgen. Het momentum om ermee naar buiten te komen ligt voor de hand: het eeuwfeest midden maart.

Het merkpaspoort als gids voor de komende decennia

Aan de hand van deskwerk en gesprekken met verschillende medewerkers stelt Billie een gedetailleerd merkpaspoort op. Zo krijgen we een goed beeld van wat FARYS/TMVW doet, waarom en voor wie (de essentie). We definiëren de kernthema’s waarmee het bedrijf zich onderscheidt (de drivers) en gaan op zoek naar de waarden en een passende tone of voice. Uiteindelijk komen we tot een welomschreven merkidentiteit die een houvast biedt voor alle communicatie én die de basis vormt voor onze creatieve studio om de huisstijl en het logo van FARYS/TMVW aan te pakken.

Een sterk, dynamisch logo én een duidelijke bedrijfsnaam

De uitkomst van onze analyse is verhelderend. FARYS/TMVW is al lang niet meer de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling. Het bedrijf ondersteunt lokale besturen ook bij andere complexe opdrachten zoals de sanering van afvalwater en de bouw en uitbating van sportinfrastructuur. Naast ondersteunen helpt FARYS/TMVW gemeenten ook met grote toekomstige uitdagingen. Met gerichte investeringen en doorgedreven innovatie worden de droogteproblematiek en bijhorende impact op onze watervoorziening aangepakt. Onze creatieve studio vat de merkidentiteit samen in een verfrissend en krachtig logo. En ook de wat cryptische bedrijfsnaam FARYS/TMVW wordt herleid tot het ondubbelzinnige Farys. Helder en duidelijk.

Nieuwe huisstijl uitrollen dankzij een vlotte samenwerking

Nu het logo en de bijhorende huisstijl afgeklopt zijn, starten we met de volgende fase: de uitrol van de huisstijl op alle communicatiedragers. Een intensieve operatie want heel wat middelen worden omgezet in de nieuwe stijl. Van briefpapier over het volledige wagenpark tot en met de gebouwen van een bedrijf dat over heel Vlaanderen actief is. Dankzij onze gebruiksvriendelijke planningstool en een vlotte samenwerking met de diensten van Farys loopt alles zoals het hoort.De Farysmedewerkers als ambassadeurs van het nieuwe verhaal

Uit de analyse blijkt dat niet enkel de buitenwereld, maar ook de personeelsleden van Farys zich niet altijd bewust zijn van de krachtige geschiedenis van hun bedrijf. Daarom betrekken we hen bewust bij de aanloop naar het honderdjarig bestaan en bij de uitrol van het nieuwe logo. Zo tellen wij bijvoorbeeld af naar het eeuwfeest in 100 verrassende verhalen en gebruiken we foto’s van de medewerkers in de video die het nieuwe logo onthult. De reacties zijn uitermate positief en medewerkers vertellen met trots over hun bedrijf.


Onthulling van het logo tijdens een spetterend feest

Op 11 maart 2023 lanceert Farys zijn nieuwe logo op een academische zitting en personeelsfeest voor meer dan 1.500 mensen. Mét Billie, want wij verzorgen de eventcommunicatie.

Andere projecten