Portfolio
Klant Koning Boudewijnstichting Tags Familie Bonkers

Circulaire economie in de mooiste vorm

De Koning Boudewijnstichting versterkt organisaties en burgers die bijdragen aan een betere samenleving. Dat doet ze door innovatie en verandering te stimuleren, in functie van het algemeen belang en sociale cohesie.

In 2021 bracht de stichting gedurende 8 dagen een dertigtal mensen samen uit diverse sectoren om na te denken over werken in een meer circulaire economie. Het resultaat van die denkoefening goten ze in een rapport. Het rapport moet beleidsmakers en actoren uit verschillende sectoren inspireren en voorbereiden op de toekomst. De Koning Boudewijnstichting zocht een partner om dit rapport tot een creatief en aantrekkelijk document om te toveren. Billie stond in voor de eindredactie en vormgeving van het rapport. We dachten mee na over het visualiseren van de vrij abstracte toekomstscenario’s en staken het rapport in een kleurrijk jasje. Voor de illustraties en de cover werkten we samen met de uitmuntende Elise Vandeplancke.

Andere projecten