Portfolio
Klant Intercommunale Durme-Moervaart Tags Familie Bonkers

Beter dan de rest

Nog te vaak belandt er recycleerbaar materiaal bij het restafval. Dat kan afvalintercommunale IDM niet zomaar laten passeren. Mensen bewustmaken van dit probleem en hen stimuleren om beter te sorteren, dat was onze opdracht. En aangezien duurzaamheid voor IDM een kernbegrip is, willen ze een concept dat nog jaren kan meegaan.

Het gedrag van mensen bijsturen is niet in een wip geregeld. Daarom willen we inzetten op verschillende parameters tegelijk, verspreid over een langere periode. We delen de campagne op in twee delen. Een bewustmakingscampagne met huilende handelaars en een uitgebreide challenge die gezinnen aanzet tot actie.

Beter dan de rest

Dat is de opvallende slogan waar we de hele campagne aan vasthangen. In de bewustmakingscampagne staan een bakker, twee slagers en een winkelier te huilen op de foto, met als titel “Ik dacht dat ik beter was dan de rest”. Om de doelgroep te bereiken in hun eigen leefwereld, zorgen we ervoor dat mensen de campagne simpelweg niet kunnen missen. Lokale handelaars in de IDM-gemeenten krijgen een affiche toegestuurd. Wie een brood haalt bij de bakker, wordt eraan herinnerd dat broodresten niet bij het restafval horen. De ophaalwagens die de straten van de zes IDM-gemeenten doorkruisen, krijgen een opvallende sticker. De afvalophalers gaan de winter in met een warme muts waar ‘beter dan de rest’ op geborduurd staat. In het IDM-magazine Glashelder en op de website lichten we de campagne toe met cijfers en redenen om afval te minderen.

Een duurzame challenge

En dan volgt Beter dan de rest, the sequel. Nu we ieders aandacht gevangen hebben, is het tijd om hen aan te zetten tot actie. Daarom lanceren we een grote challenge. Dankzij die challenge kan iedereen beter worden dan de rest. Beter dan het restafval, maar ook beter dan andere mensen. Want een klein beetje competitie is plezant en werkt aanstekelijk om twijfelaars over de streep te trekken.

We schotelen drie gezinnen (die we tot ambassadeurs omdopen) vijf uitdagingen voor die hen aanzetten tot beter sorteren, meer recycleren, anders denken over afval en duurzamer leven. Thuis kan iedereen mee deelnemen aan de uitdagingen. De challenge loopt op de website www.idm.be/beterdanderest en op de socialemediakanalen van IDM.

Bijna 25.000 mensen bezoeken de website, waarvan 20% nieuwe bezoekers. Bezoekers blijven langer hangen dan voor de challenge. Het aantal bezoekers dat via sociale media de website binnenwandelt, is ferm gestegen. En video’s worden duidelijk sterk geapprecieerd.

Opvallend minder afval

Hoewel de opdrachten zeker een uitdaging vormden, blijven de drie gezinnen de hele challenge door bijzonder enthousiast. Na afloop hebben ze allemaal opvallend minder restafval dan voor de uitdagingen. Ze sorteren beter en hebben met kleine wijzigingen in hun huishouden toch een grote impact op hun afval. Ze geven aan dat de manier waarop ze naar afval en materialen kijken, veranderd is door de opdrachten. De zones Brussel, Leuven en Gent lieten al weten dat ze de challenge ook graag op hun grondgebied willen introduceren.

Wie zelf beter wil worden dan de rest, kan de uitdagingen nog vinden op www.idm.be/beterdanderest.

Andere projecten