Kirsten, Ronny, Lore, Dirk en Sabine hebben vragen over Werken aan de Ring

‘Ik vraag me af of het hier binnenkort veiliger en rustiger gaat worden?’ en ‘Blijft de Ring een barrière?’. Het zijn vragen die op de lippen liggen van mensen die te maken hebben met het project Werken aan de Ring. De Werkvennootschap wil niet alleen antwoorden geven op die vragen, maar hecht ook veel belang aan de mening van de omwonenden en gebruikers van de Ring rond Brussel.

Deze campagne informeert over de zogenaamde plandoelstellingen van Werken aan de Ring en polst naar wat er leeft onder de bevolking over dit project.

‘Werken aan de Ring’ is het project, gecoördineerd door De Werkvennootschap, waarin de Ring rond Brussel een nieuw leven krijgt en wordt klaargemaakt voor het verkeer van morgen. Daarbij wordt ook volop ingezet op het vergroten van de leefbaarheid in de omgeving van de Ring. Billie zorgt al enkele jaren voor strategisch advies en creatieve omkadering.

We diepen het verhaal uit aan de hand van 4 personages. Kirsten, Lore, Ronny en Dirk zitten met enkele relevante vragen en nodigen de kijker uit om de website van Werken aan de Ring te bezoeken.

Verkeersveiligheid verhogen

Ronny neemt elke dag de Ring op weg naar het werk. De vele op- en afritten en files zorgen vaak voor onveilige situaties. In 3 video’s maken we kennis met Ronny, krijgen we het antwoord op zijn vraag ‘Wat met de op- en afrittencomplexen van de Ring’ en worden we warmgemaakt om onze mening te geven over Werken aan de Ring.

Multimodale bereikbaarheid verbeteren

Werken aan de Ring Fietsheld 2020 Kirsten fietst van haar woonplaats Grimbergen naar het werk in Leuven. Een pittige 30 km die ze vlot aflegt dankzij de comfortabele fietssnelwegen op haar traject. Ze vraagt zich af of de fiets een belangrijk onderdeel is van het project.

Ik vraag me af, als de Werken aan de Ring beginnen, zal ik het dan op tijd weten?

Leefbaarheid verbeteren

Lore woont in centrum Vilvoorde, een plaats waar het drukke verkeer veel aandacht opeist. Er is veel sluipverkeer in de gemeentes rond de Ring. De herinrichting van het Heldenplein in Vilvoorde is een mooi voorbeeld van hoe Werken aan de Ring de leefbaarheid wil verbeteren.

Barrièrewerking verbeteren

De Ring gaat vaak dwars door woonkernen en groene gebieden waardoor het een barrière vormt voor mens en dier. Dat merkt ook Dirk op. Hij vraagt zich af of die versnippering kan weggewerkt worden.

Op de hoogte blijven

Dankzij Ronny, Kirsten, Lore en Dirk kunnen we ons een beeld vormen van de 4 plandoelstellingen. De komende jaren zal hard worden gewerkt om die te realiseren. Om op de hoogte te blijven van evoluties en hinder tijdens de werken vraagt Sabine zich af of ze wel alles op tijd zal weten. Ook daar krijgen we een antwoord op.

Andere projecten