{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Motiveert

Billie weet dat bij grote projecten de kwaliteit van de communicatie de grootte van het draagvlak mee bepaalt. Dat geldt zowel voor ingrijpende infrastructuurwerken als voor belangrijke stadsvernieuwingen. Billie is geboeid door de verschillende belangen die spelen bij deze projecten met grote maatschappelijke impact.

 

Met de juiste toon en een 360°-aanpak inspireren we de belanghebbenden om actief te participeren. We creëren betrokkenheid en winnen sympathie voor het opzet. We temperen protest en helpen minder gelukkige betrokkenen door de moeilijke periode heen.

 

Voor steden en gemeenten wordt burgerparticipatie steeds belangrijker. Ook hier bepaalt de kwaliteit van de communicatie vaak de reactie van de inwoners. Elk stadsproject krijgt te maken met belanghebbenden van zeer divers pluimage. Billie weet om te gaan met die ver uit elkaar liggende percepties en belangen.

 

Billie motiveert omwonenden en inwoners om actief deel te nemen aan het proces. We zoeken naar positieve raakvlakken, focussen op wederzijds begrip en verleiden met het uitzicht op het eindresultaat.