Participatie

Dat overheden en publieke organisaties steeds vaker de mening van burgers en betrokkenen vragen, dat juichen we toe. Billie Bonkers past verschillende technieken en methodieken toe om zo veel mogelijk meningen en suggesties te verzamelen, zowel online als via participatiemomenten in de vorm van een infomarkt, debat, gespreksavond … Onze projectleiders zorgen voor de moderatie, presentatie en procesbegeleiding. En ons creatief team zorgt voor aantrekkelijke uitnodigingen, duidelijke infopanelen, folders, flyers, heldere verslaggeving en andere communicatiemiddelen om het participatietraject maximaal te ondersteunen.

Gerelateerd

Schakel een expert in voor jouw project

We luisteren graag naar je vraag Contacteer ons