Raïssa De Martelaere

Raïssa De Martelaere

Riri Bonkers projectmedewerker & copywriter

09 220 78 28

Heeft haar projecten stevig in de hand. Maakt nuttig gebruik van haar ervaring als projectcoördinator en redacteur. Heeft een sterke voorliefde voor projecten die een creatieve aanpak vragen. Is sterk met woorden. Schrijft overtuigende teksten voor analoge en digitale communicatiemiddelen.

Specialisatie: projectcoördinatie, redactie, copywriting.

Contacteer Raïssa Contact