{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Van BAM naar Lantis

Toen Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) samen met de Vlaamse overheid besliste om de organisatie te ontdubbelen in 2 deelentiteiten, werd aan Billie Bonkers gevraagd om de identiteit en branding voor een van die entiteiten te creëren en te ondersteunen. Een naam, een logo, een passende slogan en een huisstijl die alle bestaande en nieuwe communicatiemiddelen de nieuwe identiteit zouden helpen uitdragen, dat werd onze opdracht.

Merkpositionering en strategie 

Billie Bonkers adviseerde Lantis om van een imagogedreven organisatie naar een merkgedreven organisatie te evolueren. Daarvoor bracht Billie eerst het imago van het vorige merk “BAM” (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) in kaart. We voerden een kwalitatief onderzoek uit, gebaseerd op diepte-interviews met verschillende stakeholders. Daarnaast organiseerden we focusgroepen met de raad van bestuur, met maatschappelijke actoren en interne medewerkers. Zo leerden we hun perceptie van het merk kennen, vanuit verschillende standpunten en met diverse accenten. Op basis van al die input creëerde Billie het merkpaspoort waarmee het creatieve team van Billie aan de slag ging om een nieuwe naam en bijhorende baseline te bedenken.

Branding en implementatie nieuwe huisstijl 

Billie maakte niet alleen een nieuw logo, maar werkte een volledige visuele identiteit uit die goed weergeeft waar Lantis voor staat. We werkten verschillende communicatiemiddelen uit en zorgden voor een huisstijlhandboek als leidraad voor iedereen die met het nieuwe merk aan de slag gaat. Ook digitaal ging Billie aan de slag. Een nieuwe website in Lantis-stijl ondersteunt de branding van het nieuwe merk.