{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Boost - Bereikbaar Oostakker

De vraag

In en rond Oostakker voeren verschillende wegbeheerders en nutsbedrijven tegelijkertijd infrastructuurwerken uit. En dat gedurende een lange periode én op een kleine oppervlakte. Wie in de omgeving woont, werkt of passeert krijgt te maken met hinder. En dat vraagt dus om duidelijke communicatie. Een perfecte taak voor Billie Bonkers, zo oordeelde Stad Gent.

 

Ons antwoord

Tandem

Een goede coördinatie tussen de initiatiefnemers en uitvoerders van de projecten in de regio is noodzakelijk. Maar ook de communicatie heeft onderlinge afstemming nodig. Een dubbele uitdaging. Billie vindt een antwoord dankzij een sterke tandemwerking met Tractebel. Billie neemt het communicatieve luik op zich, de ingenieurs van Tractebel het technische planningsaspect van de begeleiding.

Communicatiestrategie

In samenspraak met de communicatieverantwoordelijken van de betrokken partners zorgt Billie voor een sterke strategie en een communicatieplan. Hinder kunnen we niet wegwerken, maar wel draaglijk maken. We zorgen voor een transparant procesverloop, bieden perspectief en communiceren helder en transparant.

Aligneren

We willen vermijden dat er tegenstrijdige of onvolledige communicatieboodschappen worden verspreid en we waken tegelijk over een overvloed aan communicatie. Tijdens een maandelijkse werkgroep communicatie maken we duidelijke afspraken over wie welke communicatie voert, welke boodschappen op elkaar moeten worden afgestemd en of die overkoepelend of via de individuele partners moet verlopen. Maar ook de behandeling van klachten wordt volledig doorgesproken. Geen kastjes en muren.

Een project met een eigen herkenbare naam

Ongeacht wie de schop in de grond steekt, de weggebruiker moet vooral verder geholpen worden met duidelijke, overzichtelijke en eerlijke communicatie. Billie creëert daarom een overkoepelende visuele identiteit: BoostBereikbaar Oostakker. Dat zorg voor herkenbaarheid bij de weggebruiker en voor een rode draad in alle overkoepelende communicatie over de werken.

Communicatiemix

We maken voor de verspreiding van de communicatieboodschappen maximaal gebruik van de bestaande communicatiekanalen van de partners. We creëren ook een Boost-website die in één oogopslag alle werken visueel bundelt. Ook voor vragen en bereikbaarheidsfiches is het dé overkoepelende referentie. Geïnteresseerden vinden daardoor op één referentieplek alle relevante informatie, nieuws, faseringen en contactinformatie terug. Bedrijven en andere attractiepolen krijgen Boost-posters en visuals voor hun social media. Zo kunnen ze hun bezoekers en personeel informeren. Een artikel in het Stadsmagazine Gent, een persbericht en posts op social media ondersteunen de lancering.

 

Conclusie

Samen bereik je meer. Niet enkel de tandem met Tractebel, maar ook de nauwe samenwerking met alle betrokken partners op het terrein zorgt voor een ‘boost’ in de communicatie. De opvallende projectbranding en de inzet van een diversiteit aan communicatiemiddelen leidt tot een brede verspreiding van de minder hinder-boodschap.