{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Billie laat zich Ringeloren

Werken aan de Ring doe je niet zomaar holderdebolder: daar heb je een sterk logo voor nodig, en een goed communicatieplan, en een straf participatietraject dat het draagvlak voor het project vergroot. Billie hengelde naar deze veelkoppige opdracht en kreeg ‘m na wijs beraad van de Werkvennootschap toegewezen.

 

Al kort daarna werd een mooi en helder logo geboren. In samenspraak met de Werkvennootschap zette Billie ook de lijnen uit voor een weldoordachte communicatiestrategie. Daarnaast ontwierpen we een uitgebreid participatietraject: er werden een reeks infomarkten opgezet en debatavonden georganiseerd waarop  inwoners hun meningen en ideeën konden geven bij de plannen en maquettes. En dan hebben we het nog niet gehad over de plezierige infofolder, de interessante nieuwsbrief etc...

 

Billie is maar wat blij met deze opdracht. Want de verkeerssituatie op de Ring rond Brussel en de mobiliteit in de Noordrand helpen verbeteren is een daad van barmhartigheid voor al wie er ’s morgens en ’s avonds – of zelfs van ’s morgens tot ’s avonds – in de file staat. Ook voor de vele fietsers zal de nieuwe toestand een ware zegen zijn. Wij zijn alvast believers!