{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Bereikbaarheidsadviseur Antwerpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen (AWV) beheert en onderhoudt de snelwegen en gewestwegen in de provincie Antwerpen. Wanneer het Agentschap werken uitvoert op wegen die door een stadscentrum of handelsgebied lopen, wil het de bewoners en handelaars hierover tijdig en duidelijk informeren.

Billie vormt als Bereikbaarheidsadviseur Antwerpen het centrale aanspreek- en informatiepunt over de werken. We verzorgen de communicatie tussen AWV en alle andere betrokken partijen, zoals bewoners, handelaars, scholen of ziekenhuizen in de buurt, overheden, vervoersmaatschappijen en politiediensten.

We informeren de mensen uit de buurt over de aard van de werken, de omleidingen die van kracht zijn en de bereikbaarheid van de woningen en winkels. Daarvoor gebruiken we alles wat maar nodig is: bewonersbrieven, kaartjes, nieuwsbrieven of zelf heuse projectwebsites. We begeleiden ook infomomenten én bemannen het contactcenter dat zo snel mogelijk een antwoord biedt op concrete vragen.